Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Memuru En Az 60 KPSS Puanı Alımı Olacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Memuru En Az 60 KPSS Puanı Alımı Olacak
Yayınlama: 26.05.2021
309
A+
A-

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Memuru En Az 60 KPSS Puanı Alımı Olacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Memuru alımı ilanı duyurusunda en az 60 KPSS Puanı ile Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan zabıta alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada:

 
Tekirdağ  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1Zabıta MemuruGİH8 / 940Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Yerel Yönetimler Lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP3En az 60
Puan
2Zabıta MemuruGİH85Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca- İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe), Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Fransızca) Lisans programlarının birinden mezun olmak. En
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP3En az 60
Puan
3Zabıta MemuruGİH95Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP3En az 60
Puan
4İtfaiye EriGİH910Meslek Yüksekokulların Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik-Elektronik Ön lisans programlarından birinden mezun olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Kadın/ ErkekP93En az 60
puan
5İtfaiye EriGİH1010Meslek Yüksekokulların Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İlk ve Acil Yardım Ön lisans programlarından birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Kadın/ ErkekP93En az 60
puan
6İtfaiye EriGİH1020Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Kadın/ ErkekP93En az 60
puan
7İtfaiye EriGİH1010Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Kadın/ ErkekP3En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin   yukarıda   belirtilen   boş   zabıta   memuru   ve   itfaiye   eri   kadroları   için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  boş  zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi’nin  (A)  fıkrasında  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)  İlan  edilen  zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak  unvanların  karşısında  belirtilen  puan türlerinden,  belirtilen  asgari  KPSS puanını almış olmak,
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve  ölçülme  aç  karnına,  soyunuk  ve  çıplak  ayakla  olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre, kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  ve  boyun  1  metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve  kilo  ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f)  13.10.1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  Zabıta Memuru  kadrolarına  başvuran  adaylar  için  verilen  en  az  B  sınıfı  ve  İtfaiye  Eri  kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,
g)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru   esnasında;   Adaylar,   http://www.tekirdag.bel.tr   adresi   üzerinden   elektronik ortamda   doldurarak   ıslak   imza   ile   imzalayacakları   Başvuru   Formuna   aşağıdaki   belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış  barkotlu  mezuniyet  belgesi,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar  tarafından  getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
d)  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar  tarafından  getirilecek  denklik  belgesi  suretleri  belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i)  Son  altı  ay  içerisinde  çekilmiş  3  adet  vesikalık  fotoğraf  (2  adet,  1  adedi  forma yapıştırılacak),
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile  birlikte,  sağlık  personeli  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Yüzüncü  Yıl Mahallesi  İtfaiye  Sokak  No:  1  Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ  adresindeki  Tekirdağ  Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  içinde  bulunan  başvuru  masasına  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5)  BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ-  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c)   Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   KPSS   puanları   ile   sınav   yeri   ve   zamanı başvuruların  değerlendirilmesine  müteakip,  28.06.2021  tarihinde  Belediyemizin  resmi  internet sayfasından (www.tekirdag.bel.tr) ilan edilecektir.
d)   Başvuruları  kabul  edilip   sınava  çağrılan  adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi internet   sayfasından   (www.tekirdag.bel.tr)   erişebileceklerdir.   Bu   belge   sınava   girişte   ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.
g) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
h)   Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmasından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar  05.07.2021-09.07.2021  tarihleri  arasında  ve  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  Namık  Kemal Üniversitesi  Kapalı  Spor  Salonu  Namık  Kemal  Üniversitesi  Namık  Kemal  Mahallesi  Kampüs Caddesi   No:   1   Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ   adresinde   yapılacaktır.   Sınavlar   saat   09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
İtfaiye  Eri  kadroları  için yapılacak  sözlü  ve  uygulamalı  sınavlar  26.07.2021-30.07.2021 tarihleri  arasında  Tekirdağ  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  (Çorlu İtfaiye   İstasyonu)   Şeyh   Sinan
Mahallesi   Namazgah   Sokak   No:   14   Çorlu   Otogar   Arkası Çorlu/TEKİRDAĞ   adresinde   yapılacaktır.   Sınavlar   saat   09.00’da   başlayacaktır.   Sözlü   ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;
•  Zabıta  memuru  kadrosu  için,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7) SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ:
a)  Sözlü  sınav;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan  olmak  üzere  toplamda  100  puan  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c)  Sınavda  değerlendirme;  Zabıta  Memuru  sınavında  sözlü  sınavın  %50’si,  uygulamalı sınavın  %50’si,  İtfaiye  Eri  sınavında  sözlü  bölümünün  %  40’ı,  uygulamalı  bölümünün  %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e)  Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
f)  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemizin  internet  adresinde  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyemizin  internet  adresinde  ilanından  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.