İş İlanları Eğitim

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı Olacak 2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı Olacak 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler..

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı Olacak 2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı Olacak 2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI KADRO DER. ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1 Noktürnal enürez, mesane ağrı sendromu, retrograd intrarenal cerrahi, laparoskopik üro-onkolojik cerrahiler ve prostat kanserinde
aşı konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Retina hastalıkları ve vitreoretinal cerrahi konusunda deneyimli olmak; yaşa bağlı makula dejenerasyonu hakkında bilimsel
çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Onkoplastik meme cerrahi konusunda çalışmaları olmak. Onkoplastik meme cerrahisinde uluslararası geçerli sertifikasyon
sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Psoriasis, Pemfigus, Parazitler hastalıklar ve Dermoskopi ile ilgili
çalışmaları bulunmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1 Doçent unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği temel alanında almış olmak, Hava Kirliliği ve Modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak, tehlikeli maddeler ve etkileri ile nehir havzalarının yönetimi konularında
çalışmaları bulunmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Profesör 1 1 Doçent unvanını Makine Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Tekstil kurutma prosesi ve kanatlı yüzeylerde ısı transferi konuları üzerinde çalışmalar
yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Güneş pillerinde kullanılan yarıiletkenlerin elektrokimyasal olarak üretilmesi ve a-Si kristallendirilmesi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 Doçent unvanını İlahiyat (Tefsir) bilim alanında almış olmak. Tefsir tarihi, ekolleri ve tefsir usulü konularında çalışma yapmış
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminde
Sürdürülebilirlik, liderlik, çalışma ortamında psikososyal riskler ve çeşitlilik yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak, İş ve Örgüt Psikolojisi alanında Doçent
unvanına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Baş ve Boyun Cerrahisi, Otolojik cerrahi konusunda çalışmaları
bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve
Rekonstrüksiyon Cerrahisi
Doçent 1 1 Plastik Cerrahi Uzmanı ve Yara Bakımı Çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak. DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Kanser
konularında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Doçent unvanını matematik alanında almış olmak.
Popülasyon denge denklemlerinin analitik çözümleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Doçent unvanını Maliye alanında almış olmak. Bilgi Ekonomisi ve Çevre Vergileri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 Lisans eğitimini ve Doçent unvanını Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak.
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi Doçent 1 1 Doçent unvanını Toprak Bilimi alanında almış olmak. Toprak Bilimi, Toprak Fiziği, Toprak Düzenleyiciler konularında
çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 1 Doçent unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Tefsir alanında, tefsir usulü ve
Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Doçent 1 1 Doçent unvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Kelam alanıyla ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1 Doçent unvanını Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olmak. Din Sosyolojisi ve Din Politikaları alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Doçent 1 1 Temel Eğitim Sosyal Bilgiler eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Biyografilerle Değerler ve Politika Eğitimi
konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Doktor Öğretim
Üyesi
3 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak. Nöropatoloji ve jinekopatoloji
alanlarında çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim
Üyesi
3 1 Serebrovasküler cerrahi konusunda çalışmaları ve
deneyimi bulunması.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor
Öğretim Üyesi
3 1 Retina hastalıkları ve glokom
alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Tıpta Uzmanlığını Aile Hekimliği alanında almış ve Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastalarda Beslenme Durumunun
Değerlendirilmesi konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim
Üyesi
3 1 Strain Ekokardiyografi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor
Öğretim Üyesi
3 1 Girişimsel radyoloji ve
nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanlığına sahip olmak, Tıbbi Onkoloji alanında çok merkezli
çalışmalara katılmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Uzmanlığını Endodonti alanında almış olmak. Travmatik dental yaralanmalar ve nikel titanyum eğeler konularında çalışma
yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Yeni Medyanın Alman Gençlik Edebiyatında Etkileri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını Matematik alanında almış olmak. Çok değişkenli harmonik fonksiyon uzayları üzerinde kompleks analiz alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Ön üretimli betonarme yapıların pasif sönümleyiciler kullanılarak güçlendirilmesi ve sismik sönümleyiciler konusunda deneysel çalışmalar yapmış
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak. Finansal iktisat ve para politikası üzerine ampirik
çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Yapım sürecinde atık
yönetimi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Doktorasını Film Tasarım
Anasanat Dalında tamamlamış olmak. Türk Sinemasında Dış Göç Olgusu üzerine çalışma
yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Hayvansal Biyoteknoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi alanında bilimsel çalışmalar ve proje
yürütücülüğü yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Endüstri Bitkileri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Yağ
Bitkileri ve Tıbbi Aromatik Bitkiler
konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak. Sahabe ile ilgili çalışma yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Dinler Tarihi alanında ve Müslüman-Hıristiyan ilişkileri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Biyokimyası Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Doktorasını Veteriner Biyokimya alanında yapmış olmak. Kanser hücre kültüründe yangı modeli
çalışması bulunmak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü;

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim
Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim
Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya
halinde vereceklerdir.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, Doçentlik Başarı Belgesini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını Profesör adayları (6) altı, Doçent adayları (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
Adaylar, Özgeçmiş ve yayınları ile diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşabilir.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 23 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 7 Temmuz 2021
  • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL