Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 90 Hemşire Alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 90 Hemşire Alacak
Yayınlama: 07.03.2023
349
A+
A-

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 90 sözleşmeli Hemşire alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

I- GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.

 

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1 – KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 – Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

 

III- İSTENEN BELGELER:
1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
3 – KPSS sınav sonuç belgesi
4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
NOT:
• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait
bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik
ortamda gönderilecektir.

 

 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Hemşire alımı başvuruları içi süreç ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular sadece istenen belgelerle birlikte Online olarak yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 24 Şubat – 10 Mart 2023

Başvuru Adresi:  https://www.nku.edu.tr

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.