Ticaret Bakanlığı İşkur ‘dan 115 Sürekli İşçi Alımı Başladı

Ticaret Bakanlığı İşkur ‘dan 115 Sürekli İşçi Alımı Başladı
Yayınlama: 15.02.2021
36
A+
A-

2021 yılında İşkur üzerinden Ticaret bakanlığı 115 işçi alımı başvuruları 15.02.2021 tarihi itibari ile başladı. Kimler başvuru yapabilir ,son başvuru tarihi detayları son kamu haber‘de…

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi
üzerinden yayımlanacaktır.
2. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde
yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan”
linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya
e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak şartları aranır.
5. Başvurulan;
a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:
i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik
geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama
Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel
 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları
başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur”
şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm
kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.
 
b. Beden İşçisi Kadrosu için:
i. En az ortaöğretim mezunu olmak
ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama
Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve
taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır
işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli
yapmasına engel hali bulunmamak.
KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ
1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru
sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek
adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
2. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü
sınava tabi tutulacaktır.
3. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler
Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için adaylara
herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.
4. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday
alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı
olarak izlenebilecektir.
5. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.
 

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1. İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden
(www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret
Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde
olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
4. Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19 Pandemisi
nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişte HES Kodu talep edilecektir.

TİCARET BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
UNVAN HİZMET TÜRÜ ADEDİ
Sürekli İşçi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 70
UNVAN HİZMET TÜRÜ ADEDİ
Sürekli İşçi Beden İşçisi 45
 
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLABİLİRSİNİZ
veya işkur sayfasından işyeri türü KAMU yapıp ilana başvuru yapabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız
 
 
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.