İş İlanları Eğitim Genel SonDakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden, yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere  30 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden, yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere  30 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Öğretim Üyesi Alımı;

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı/ Programı Unvanı Adedi İlan Özel Şartı
20211101 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Doçentliğini üretim ve operasyon yönetimi bilim alanında almış olmak.
20211102 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Doçent 1 Doçentliğini İslam tarihi ve sanatları bilim alanında almış olmak.
20211103 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 Doçentliğini halk sağlığı hemşireliği bilim alanında almış olmak. Yaşlı sağlığı ve kanser erken tanısı üzerine çalışmaları olmak.
20211104 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman Bilimleri Doçent 1 Doçentliğini spor bilimleri bilim alanında almış olmak. Badminton ve tenis üzerine çalışmaları olmak.
20211105 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Doçentliğini ortopedi ve travmatoloji bilim alanında almış olmak ve çocuk dirsek radyolojisi üzerine çalışması olmak.
20211106 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Doçent 1 Lisansüstü eğitimlerini biyoistatistik alanında yapmış olmak. Doçentliğini biyoistatistik alanında almış olmak ve COVID -19 tanılı hastalarda sağkalım analizi ile ilgili çalışmaları olmak
20211107 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 Doçentliğini turizm bilim alanında almış olmak. Gastronomi turizmi ve girişimcilik üzerine çalışmaları olmak.
20211108 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 Doçentliğini turizm bilim alanında almış olmak ve geleneksel Türk mutfağı üzerine çalışmaları olmak.
20211109 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Doçent 1 Yoğun madde fiziği alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak. Doçent unvanını aldıktan sonra öğretim elemanı olarak optisyenlik programında ders verme deneyimi olmak.
20211110 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Doçent 1 Doçentliğini tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında almış olmak. Yem bitkilerinde moleküler stres fizyolojisi ve mikro RNA’lar üzerine çalışması olmak
20211111 Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Müziği Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını İslam tarihi ve sanatları alanında yapmış olmak ve Türk müziği nazariyatı alanında çalışması olmak. Türk müziği nazariyatı alanında yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme tecrübesi olmak
20211112 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor   Öğretim
Üyesi
1 Yüksek lisans ve doktorasını özel eğitim alanında yapmış olmak. Öğrenme güçlüğü üzerine çalışması olmak.
20211113 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktor   Öğretim
Üyesi
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
20211114 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doktor   Öğretim
Üyesi
1 Doktorasını kamu yönetiminde yapmış olmak ve personel yönetimi üzerine çalışması olmak
20211115 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Sanatları ve Dini Musiki Doktor   Öğretim
Üyesi
1 Doktorasını İslam tarihi ve sanatları alanında yapmış olmak ve Osmanlı cami mimarisi üzerine çalışması olmak
20211116 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Arapça öğretmenliği alanında yapmış olmak ve Arap dili eğitimi alanında çalışmaları olmak, en az iki yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak
20211117 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doktor   Öğretim
Üyesi
1 Doktorasını inşaat mühendisliği alanında yapmış olmak. Çelik yapıların deprem ve yorulma davranışları üzerine çalışması olmak
20211118 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini gıda mühendisliğinde yapmış olmak. Fonksiyonel fermente süt ürünleri ve kolonik mikrobiyal metabolitler üzerine çalışması olmak.
20211119 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisansüstü eğitimlerini fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapmış olmak ve temporomandibular eklem rahatsızlığı üzerine çalışması olmak
20211120 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği
Doktor   Öğretim
Üyesi
1 Lisansüstü eğitimlerini çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yapmış olmak ve otistik çocuklar üzerine çalışması olmak
20211121 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Öğretim Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. Hasta eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl öğretim elemanı olarak çalışma deneyimi olmak.
20211122 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıpta uzmanlığını kardiyoloji alanında yapmış olmak ve yurtdışı merkezli en az iki çalışmada bulunmuş olmak.
20211123 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıpta uzmanlığını tıbbi patoloji alanında yapmış olmak. Hematopatoloji ve kemik yumuşak doku patolojisi üzerine çalışması olmak
20211124 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıpta uzmanlığını fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yapmış olmak ve inme hastalarında spastisite ile ilgili çalışması olmak
20211125 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojsi Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda tıpta uzmanlık yapmış olmak.
20211126 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda tıpta uzmanlık yapmış olmak.
20211127 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda tıpta uzmanlık yapmış olmak.
20211128 Tokat Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
Kimya Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını analitik kimya alanında yapmış olmak. Çevre ve bitki atıkları ile ilgili çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az on yıl ders verme tecrübesi olmak
20211129 Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Doktor Öğretim Üyesi 1 Yüksek lisansını tarımsal yapılar ve sulama alanında, doktora eğitimini biyosistem mühendisliğinde yapmış olmak. Kısıntılı sulama ve kuraklık üzerine çalışmaları olmak
20211130 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Besleme Doktor   Öğretim
Üyesi
1 Lisansüstü eğitimlerini bitki beslemealanında yapmış olmak ve LED ışıkları ile bitkide yaprak ve nitrat ilişkisi üzerine çalışması olmak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi :

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
5. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
6. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
7. Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Yabancı dil belgesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlar için istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlar için istenecektir.)(Askerlik hizmetini ifa edenler terhis belgesi ibraz edeceklerdir.)
8. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
9. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 4 adet Flash Bellek)
1
. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1
. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Yabancı dil belgesi (var ise)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlar için istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlar için istenecektir.) (Askerlik hizmetini ifa edenler terhis belgesi ibraz edeceklerdir.)
8. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
9. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar,
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Doktora / Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 13.12.2021
  • Başvurular 27/12/2021 tarihinde sona erecektir.

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL