İş İlanları Eğitim Genel Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Alacak 2021

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Alacak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 20 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı..

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Alacak 2021

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 20 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Öğretim Üyesi Alımı;

r ve doçent olanlar müracaat edemez.

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi İlan Özel Şartı
2021701 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku
Profesör 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021702 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021703 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021704 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, meyve ve sebze işleme teknolojisi üzerine çalışması olmak
2021705 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021706 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021707 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Devletler Umumi Hukuku Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021708 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021709 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021710 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021711 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021712 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usül ve
İcra İflas Hukuku
Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021713 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021714 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021715 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe- Finansman Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
2021716 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı Doçent 1 Doçentliğini güzel sanatlar tasarım alanından almış olmak ve görsel okur yazarlık konusunda çalışmaları olmak.
2021717 Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisliği
Tarımda Makine
Sistemleri
Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve hassas tarım üzerine çalışmaları olmak.
2021718 Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisliği
Tarımda Enerji
Sistemleri
Doçent 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve kurutma üzerine çalışmaları olmak.
2021719 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Özel Yetenekliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Özel yetenekli öğrencilerin yetkinlikleri konusunda çalışması olmak. Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler eğitici eğitimi ile özel eğitim uygulamaları sertifikalarına sahip olmak.
2021720 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doktor Öğretim
Üyesi
1 Ebelik anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan açıklama;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
5. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
6. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
7. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlıklara başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1.Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2.Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
3. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
4. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
6. Yabancı dil belgesi
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
9.Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 6 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
2.Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
3. Başlıca araştırma eseri
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
6. Yabancı dil belgesi
7. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1.Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Yabancı dil belgesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
8. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
9. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)
2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)
1.Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2.Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı)
4.Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5.Yabancı dil belgesi (var ise)
6.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
7.Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)
8.MEB veya YÖK onaylı sertifika belgesi (2021719 nolu ilan için)
9.Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
10.Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya – 4 adet Flash Bellek)
1.Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı)
2.Özgeçmiş ve yayınlar listesi
3.Bilimsel çalışma ve yayınlar,
4.Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5.Doktora / Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi

 

 

Araştırma Görevlisi Alımı;

İlan No Birimi Bölümü Anabilim
Dalı
Unvanı Adedi İlan Özel Şartı Başvuru Yeri ve Adresi
2021801 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini deneysel psikoloji bilim dalında yapacaktır.) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2021802 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini gelişim psikolojisi bilim dalında
yapacaktır.)
2021803 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini sosyal psikoloji bilim dalında yapacaktır.)
2021804 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Araştırma Görevlisi 1 Ebelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini Ebelik anabilim dalında yapacaktır.) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2021805 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Gerontoloji Araştırma Görevlisi 1 Gerontoloji, Geriatri Hemşireliği veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini
Gerontoloji anabilim dalında yapacaktır.)
2021806 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Araştırma Görevlisi 1 Eczacılık Farmakoloji anabilim dalında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2021807 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi 1 Eczacılık Farmasötik Mikrobiyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2021808 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji Araştırma Görevlisi 1 Eczacılık Farmasötik Biyoteknoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER :
– Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
– ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
– Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
– Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
– Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan yüksek lisans eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-Devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak şartı istenen ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.)
– Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) (Doktora eğitimi yapanlardan istenecektir.)
– Doktora Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan doktora eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-Devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak şartı istenen ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.)
– Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-Devlet çıktısı)
– Hizmet Belgesi (Aslı) (Kamu kurumunda çalışanlar / çalışmış olanlar)
– Özgeçmiş
– Kimlik Kartı veya nüfus cüzdan fotokopisi
– Fotoğraf (1 adet)
– Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
– Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

AÇIKLAMALAR :
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.
3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar,  2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli alanlarda ilan edilen bu kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin
Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.
4. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince;
– 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,
– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
5. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
7. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz.
8. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz
9. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)
10. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.
11. Eksik ve imzasız – onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.
12. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.
13. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

 

Duyuru Başlama Tarihi : 08 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi : 22 Eylül 2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 30 Eylül 2021
Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi : 6 Ekim 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 12 Ekim 2021

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 08.09.2021

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL