İş İlanları Eğitim Genel Güncel

Trabzon Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Olacak 2021

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 18 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları..

Trabzon Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Olacak 2021

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 18 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

Öğretim Üyesi Alımı

İlan Numarası Kadronun İlan Edildiği
Birim
Kadro Adedi Kadro Derecesi Kadro
Unvanı
ALES
Puanı
Yabancı
Dil
Puanı
Aranacak Özel Şartlar
202110201 Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim
Dalı
3 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 85 İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak koşuluyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya İngiliz Dilbilimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
202110202 Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim
Dalı
1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 85 Fransızca Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak koşuluyla Fransız Dili ve Edebiyatı veya İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Belirtilen alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
202110203 Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim
Dalı
1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 85 Arapça Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak koşuluyla Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık veya İlahiyat alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık veya Arap Dili ve Belagatı alanlarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
202110204 Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet
Yönetimi Programı
1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 MUAF Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak
202110205 Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet
Yönetimi Programı
2 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 MUAF Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup Afet Yönetimi, Afet Eğitimi ve Yönetimi veya Doğal Afetlerde Risk Yönetimi alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda lisans mezuniyeti sonrası en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak
202110206 Tonya Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri
Bölümü
Evde Hasta Bakımı Programı
1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 MUAF Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik Esasları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 3 (üç) yıl hastane deneyimine veya evde hasta bakımı deneyimine sahip olmak
202110207 Rektörlük Örgütü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi
1 6 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Kamu Yönetimi lisans mezunu olup sosyal bilim alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Proje Uzmanlığı ve Yaşam Koçluğu Eğitimi almış olmak
202110208 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı 1 6 Arş. Gör. (Öncelikli Alanlar) 70 50 Üniversitelerin Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup Deneysel Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110209 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi
Anabilim Dalı
1 6 Arş. Gör. (Öncelikli Alanlar) 70 50 Üniversitelerin Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup Gelişim Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110210 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim
Dalı
1 6 Arş. Gör. (Öncelikli Alanlar) 70 50 Üniversitelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya İlahiyat bölümlerinin birinden lisans mezunu olup Sosyal Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110211 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı
1 6 Arş. Gör 70 50 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110212 Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi
Anabilim Dalı
1 6 Arş. Gör 70 50 Özel Eğitim Bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110213 Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim
Dalı
1 6 Arş. Gör 70 50 Sınıf Eğitimi lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110214 Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim
Dalı
1 6 Arş. Gör 70 50 Türkçe Eğitimi lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak
202110215 Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı
1 6 Arş. Gör 70 50 İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
TOPLAM 18

 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

A)        GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1)         657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2)         ALES’ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,
3)         Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4)         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
5)         Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,
6)         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,
7)         Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,
8)         Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak,
9)         Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında;
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,
b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur.
10)       Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi Kadrolarına, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile
Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.

B)        MUAFİYETLER
1)         Meslek Yüksekokullarının, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
2)         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

C)        İSTENEN BELGELER
1)         Üniversitemizin internet sayfasında formlar kısmında yer alan “Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi”nin doldurulmuş ve imzalanmış hali,
2)         Özgeçmiş
3)         Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4)         Nüfus cüzdan fotokopisi
5)         Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği, yurt dışından alınmış diplomalar için denklik belgeleri (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
6)         Lisans transkript belgesi fotokopisi (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır)
7)         Yüksek lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
8)         ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9)         Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgeleri)
10)       Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)
11)       Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

12)       Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair güncel adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)

D)        AÇIKLAMALAR
1)         Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2)         Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-Devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
3)         İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4)         Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5)         Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü/Akçaabat/Trabzon) ulaşmış olması gerekmektedir. Gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
6)         Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında (( http://www.trabzon.edu.tr/ ) ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7)         Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
8)         Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.

 

İLAN BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi Son Başvuru
Tarihi
Ön
Değerlendirme
Tarihi
Giriş Sınav
Tarihi
Son
Açıklama
Tarihi
Başvuru Adresi
05.11.2021 19.11.2021 26.11.2021 03.12.2021 08.12.2021 Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı veya GenelSekreterlik Yazı İşleri Birimi. Fatih Kampüsü Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat/TRABZON

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 05.11.2021
  • Son Başvuru Tarihi;  19.11.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL