TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 351.165
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 29.240
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 214
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 26.539
İş İlanları Genel

Türk-Alman Üniversitesi İŞKUR Üzerinde En Az İlköğretim En Fazla Ortaöğretim Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Türk-Alman Üniversitesi İŞKUR Üzerinde En Az İlköğretim En Fazla Ortaöğretim Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin bünyesinde çalıştırılmak üzere daimi personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu..

Türk-Alman Üniversitesi İŞKUR Üzerinde En Az İlköğretim En Fazla Ortaöğretim Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Türk-Alman Üniversitesi İŞKUR Üzerinde En Az İlköğretim En Fazla Ortaöğretim Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin bünyesinde çalıştırılmak üzere daimi personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Türk-Alman Üniversitesi;

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Meslek Unvan Sayı Birimi İşe Alım
Yöntemi
Özel Şartlar
Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi 5
(Kadın)
Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2-Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
3-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 4-2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 5-30 yaşını doldurmamış olmak.
6-Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
7-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. 8-En az 168 cm boyunda olmak.
9-Üniversitemiz Kız Öğrenci Apartında görevlendirilmek
üzere 5 Kadın Güvenlik Görevlisi alınacaktır.
Güvenlik Görevlisi Sürekli İşçi 5 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2-Geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
3-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 4-2 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 5-30 yaşını doldurmamış olmak.
6-Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
7-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
8-Kadınlar için en az 168 cm, erkekler için en az 170 cm boyunda olmak.
Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi 9 Üniversitemizin tüm birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1-En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 4-35 yaşını doldurmamış olmak.
5-Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6-MEB onaylı hijyen eğitimi belgesine sahip olmak.

A-GENEL ŞARTLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04.10.2021 -08.10.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
4. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.C-NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 15.10.2021 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

D-SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27.10.2021 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 02.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)
Temizlik Hizmetleri : 26.10.2021
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 27.10.2021

E-BELGE TESLİMİNoter kurası sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 20.10.2021/22.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir)
3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
8. Temizlik Hizmetleri için “Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”,
Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

F-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA
1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 02.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
6. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 04.10.2021
  • Son Başvuru 18.10.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL