Türkiye Uzay Ajansı , Temizlik Görevlisi ve Garson Alımı yapıyor !

Türkiye Uzay Ajansı , Temizlik Görevlisi ve Garson Alımı yapıyor !
Yayınlama: 26.02.2021
12
A+
A-

Türkiye uzay ajansı İŞKUR üzerinden Garson ve Temizlik görevlisi alımı yapıyor?  Kimler başvuru yapabilir? Başvuru tarihi detaylar haberimiz de
 
GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
4. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. (Tam teşekküllü
Devlet Hastanesinden sağlık raporu olmak.)
5. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
6. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru
tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım
sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep
şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu
kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay
deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11. Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan sadece bir
meslek koluna başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.
 

KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE
TESLİMİ
1. Başvuruların tamamı İŞKUR web sitesi

(https://ankara.iskur.gov.tr/)

üzerinden
22.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında başvurular yapılacak olup noter kurası çekimi için
başvuru listeleri İŞKUR tarafından kurumumuza gönderildiğinde noter kurasına katılacakların
isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
2. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde istihdam
edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter
kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş
sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan
noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu sözlü sınava
girmeye hak kazanan ve talep şartlarını sağlayanlar arasından sözlü sınavda başarılı olanlar
istihdam edilecektir
3. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri
kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday
alınmayacaktır.
4. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Başkanlığın
https://www.tua.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
5. Kura sonuçları ve ihtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama
süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler https://www.tua.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
6. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Başkanlığımız tarafından
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak üzere
yerleştirme yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
TÜRKİYE UZAY AJANSI İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ
 
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.