İşte Vergi Affı Detaylar / Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman ?

İşte Vergi Affı Detaylar / Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman ?
Yayınlama: 28.04.2023
Düzenleme: 28.04.2023 03:17
563
A+
A-

Vergi Affı düzenlemesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak  yasalaştı. Merak edilen tüm sorular Son Kamu Haber sitemizde.

 

HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAK?

  • Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları.
  • Düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 Sayılı Kanun kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları.
  • Öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakları.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı, ek – 5 kapsamındaki tarım veya orman işçilerinin prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.
  • Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Milli Emlak Müdürlüklerine olan borçlar. Emlak vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları bu kapsamda yer alıyor. Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli.
  • Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu’na göre aldığı katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara katılım payı.”
  • Düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu hükümler uygulanacak.

 

 

 

“VERGİ AFFI ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90’I SİLİNECEK”

Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10’unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.

 

VERGİ AFFI KAÇ TAKSİTLE YAPILABİLECEK

Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.

Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:

12 taksitle ödemede yüzde 9

18 taksitle ödemede yüzde 13.50

24 taksitle ödemede yüzde 18

36 taksitle ödemede yüzde 27

48 taksitle ödemede yüzde 36

 

 

GSS PRİM SİLDİRME NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz yapılandırma yasalarında olduğu gibi yeni yasada da Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçları için bazı kolaylıklar sağlanacak. Bazı borçlular için faizler silinirken bazı durumlarda gelir testine göre bu borçların tamamen silinmesi de mümkün olacak.

Öncelikle prim borcu olanlar yasa çıktıktan sonra SGK’ya başvurarak bu borçlarının faizlerini sildirerek ister peşin isterlerse 48 aya kadar taksitle ödeyebilecekler.

Borç 2 bin lira ve altında ise zaten otomatik olarak silinecek. Ancak borç yüksek ise sildirmenin başka bir yolu da var. Bunun için kaymakamlıklara gidip gelir testi yaptırmanız gerekiyor.

Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 3 bin 336 liradan az hesaplanması durumunda GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

 

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

 

BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!

Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90’ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25’i silineceğini belirtti.

 

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

 

 

DEPREM BÖLGESİNDEKİLERİN VERGİ VE PRİM BORCU

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu halin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam etmesi durumunda, deprem bölgesindeki borçlular ilgili kamu kurumlarına, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuru yapabilecekler. İlk taksit ödemesini ise son başvuru tarihini izleyen ay içinde yapabilecekler.

  • Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.
  • Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.
  • Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.

 

 

 

 

 


 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.