İş İlanları Eğitim Genel SonDakika

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademisyen Alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademisyen Alacak Yüksek İhtisas Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 54 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı..

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademisyen Alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademisyen Alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 54 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Akademisyen Alımı ;
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/BİLİM DALI/
PROGRAM
UNVANI ALINACAK KİŞİ SAYISI BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış ve /veya Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. *
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı alanından almışolmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr. 2 Doçentliğini Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Prof. Dr. 2 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 3 Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 2 Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Üroloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Üroloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 3 Uzmanlığını Üroloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Acil Tıp Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 2 Uzmanlığını Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana bilim Dalı Alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 Doçentliğini Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 2 Uzmanlığını Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Romatoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doç. Dr. 2 Doçentliğini Kardiyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Nöroloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr. Öğr.
Üyesi
2 Uzmanlığını Radyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Dil ve Konuşma
Terapisi
Dil ve Konuşma
Terapisi
Dr. Öğr.
Üyesi
2 Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü:

Başvuru Tarihi: 19.01.2022

Son Başvuru Tarihi: 02.02.2022

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları  birim  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçe.  (Dilekçede  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri  açıkça belirtilecektir)

2- YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)

3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

4- Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Adli Sicil Belgesi

6- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e-Devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8- Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için 1 adet Dosya 6 adet CD veya flash bellek, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD veya Flash bellek, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD veya flash bellek

9- Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat

10- Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier) ve belgelendirmeleri

11- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde  yapılmayan  başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate  alınmayacaktır.  Posta  ile yapılacak   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   başvuru   yapılacak   ilgili   birimin   dekanlığına/müdürlüğüne   ulaşması   gerekmektedir.   (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

12- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* 23.11.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen koşulları sağlamış olmak.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir)

2- YÖK Formatlı Özgeçmiş

3- İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

4- Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Adli Sicil Belgesi

6- Onaylı  diploma  fotokopileri  (lisans,  yüksek  lisans  ve  varsa  doktora).  Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-Devletten ayrıntılı hizmet belgesi

8- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

12- İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

13- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

BİRİM BÖLÜM/ANABİLİM/ BİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI ALINACAK KİŞİ SAYISI ALES PUANI (ALES=SAY) YDS / EŞDEĞER PUANI BAŞVURU KOŞULLARI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Arş. Gör. 1 70 50 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik / İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek
Lisans programına kayıtlı olmak.
Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Anatomi Arş. Gör. 1 70 55 Anatomi alanında Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Arş. Gör. 1 70 55 Histoloji ve Embriyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Tıbbi Mikrobiyoloji Arş. Gör. 1 70 55 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.02.2022
Sınav Tarihi : 08.02.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 11.02.2022
Başvuru Adresleri : Rektörlük – Tıp Fakültesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 1505. Sokak İşçi Blokları Mahallesi / Çankaya / ANKARA
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

 

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL