İş İlanları Genel Sağlık

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak  Zonguldak Bülent Ecevi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 36 sözleşmeli sağlı personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler..

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alımı Olacak 

Zonguldak Bülent Ecevi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 36 sözleşmeli sağlı personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Unvanı Adet Nitelik Kodu Aranan Nitelikler Gider Bütçesi Sınav Şartı
Hemşire 20 4605 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSS)
Hemşire 14 2125 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının
birinden mezun olmak.
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSS)
Diğer Sağlık
Personeli (Tıbbi Sekreter)
1 3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSS)
Diğer Sağlık Personeli (Paramedik) 1 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Özel Bütçe Ek Madde 2/b (KPSS)
6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

* Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan alınmıştır.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
e)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak şartlarını taşıması,
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  yapılacak  yerleştirme  işlemlerinde,  ortaöğretim  mezunları  için  KPSSP94,  önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

** Sürücü belgesinin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının personelbasvuru@beun.edu.tr e-posta   adresine   gönderilmesi   gerekmektedir.   Eksik   belgesi   olanların   başvuruları   kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.   Her   kadro   için   ilan   edilen   sayının   10   katı   kadar   yedek   belirlenecektir.   Asil kazananlardan  başvuru  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımayanların  tespit  edilmesi halinde  başvuru  yapan  adaylardan  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  sırası  ile  yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen  adayların  göreve  başlatılabilmesi  için,  sonuçların  ilanından  itibaren  en  geç  15  gün içerisinde  aşağıda  sayılan  evraklarının  asılları  veya  onaylı  fotokopileri  Üniversitemiz  Sağlık Uygulama   ve   Araştırma   Merkezine   şahsen   başvurmaları   gerekmektedir.   Belgeleri   süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme için gerekli belgeler
* 6 Adet Fotoğraf,
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,
* Özgeçmiş,
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Kimlik Fotokopisi,
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
* 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
* Özel Koşul Belgesi (Varsa),
* Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge

Müracaat  sonunda  gerçeğe  aykırı  belge  ya  da  beyanda  bulunan  adaylar  hakkında  yasal işlem  yapılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  İdaremiz  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak   değerlendirmelerde   başarılı   bulunarak   göreve   başlatılacak   olanlar;   sosyal güvenlik  yönüyle,  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  Kanununun  4/a  hükümlerine  tabi  olacaklar  ve istihdam  edilecekleri  birimlerde  aynı  sınıftaki  diğer  personelin  tabi  olduğu  çalışma  saat  ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak
Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 27 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi :  27.07.2021 -10.08.2021 (mesai bitimine kadar)

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL