Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı: Son Gün 29 Aralık 2023

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı: Son Gün 29 Aralık 2023
Yayınlama: 26.12.2023
Düzenleme: 26.12.2023 21:36
101
A+
A-

Dicle Üniversitesi bünyesine kazandırılmak üzere 29 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir?  Tüm detayları sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Kontenjan Dağılımı Nedir?

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROG. KADRO ÜNVANI DERECE ADET
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Gen Mühendisliği Profesör(1) 1 1
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Veterinerlik Parazitolojisi Profesör(2) 1 1
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik Zootekni Profesör(3) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Profesör(4) 1 1
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent(5) 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Doçent(6) 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent(7) 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent(8) 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent(9) 1 1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent(10) 1 1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
Doçent(11) 1 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma ve
Kıraat
Doçent(12) 1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent(13) 1 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doçent(14) 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi(15) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(16) 1 1
AÇIKLAMALAR
1. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup enzim klonlama üzerine çalışmaları olmak.
2. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veterinerlik parazitolojisi alanında almış
3. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veteriner zootekni alanında almış olmak.
4. Doçentliğini matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında almış olup matematik eğitimi ve teknoloji entegrasyonu üzerine çalışmaları olmak.
5. Doçentliğini  spor  bilimleri  (fiziksel  aktivite  ve  sağlık)  alanında  almış  olup  egzersiz üzerine çalışmaları olmak.
6. Doçentliğini  çocuk  diş  hekimliği  bilim  alanında  almış  olup  çocuk  diş  hekimliğinde bilgisayarlı tomografi üzerine çalışmaları olmak.
7. Doçentliğini   ortodonti   bilim   alanında   almış   olup   farklı   braketlerin   ortodontik tedavilerdeki başarıları üzerine klinik çalışmaları olmak.
8. Doçentliğini    ortodonti    bilim   alanında   almış    olup    hızlı    üst    çene    genişletme uygulamasının solunum yolu üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
9. Doçentliğini Türk İslâm edebiyatı alanında  almış olup tekke-tasavvuf şairleri üzerine çalışmaları olmak.
10. Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olup uluslararası işletmecilik üzerine çalışmaları olmak.
11. Doçentliğini uluslararası iktisat alanında almış olup dış ticarette katma değer üzerine çalışmaları olmak.
12. Doçentliğini   Kur’an-ı   Kerim   okuma   ve   kırâat   ilmi   alanında   almış   olup   kıraat alanındaki yazma eserler üzerine çalışmaları olmak.
13. Doçentliğini  mimarlık  bilim  alanında  almış  olup  ofis  binalarının  yapısı  üzerine çalışmaları olmak.
14. Doçentliğini  plastik  sanatlar  alanında  almış  olup  görsel  kimlik  üzerine  çalışmaları olmak.
15. Eczacılık  fakültesi  mezunu  olup  doktorasını  farmasötik  toksikoloji  alanında  yapmış olmak.
16. Doktorasını  Türkçe  eğitimi  alanında  yapmış  olup  Türkçe  ders  kitapları  ve  çocuk edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Başvuru  süresi,  ilanın  yayım  tarihinden  başlamak  üzere  15  (on  beş)  gündür.  Kadrolara müracaat    eden    adayların    başvurularının    Üniversitemiz    Senatosunca    kabul    edilen    ve Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   onaylanan   ve   (http://www.dicle.edu.tr)   adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup  adaylar;  başvurulan  anabilim  dalını  ve  başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  puanlar  çizelgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf  formatında 5  adet  taşınabilir  belleğe  aktararak  Rektörlüğümüz  Personel  Daire  Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup  adaylar;  başvurulan  anabilim  dalını  belirttikleri dilekçelerine  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  öğrenim  belgeleri,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  doçentlik belgesi  ile  bilimsel   çalışma   ve  yayınlarını   kapsayan   belgelerin  1   takımını  dosya   halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  adaylar;  başvurulan  anabilim  dalını  belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya  halinde;  dosyadaki  tüm  bilgi  ve  belgeleri  de  pdf  formatında  3  adet  taşınabilir  belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.
İlanımızda;  01.01.2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38’inci maddesi uyarınca belirlenen %30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru  ön  değerlendirme  komisyonu  tarafından  ilgili  mevzuatın  gereğini  ve  ilan  başvuru şartlarını  taşımadığı  veya  eksik  belgeli  olduğu  tespit  edilen  başvurular  ile  postayla  yapılacak başvurular     kabul     edilmeyecek,     adaylar     ilana     çıkan     kadrolardan     yalnızca     birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.
Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web     (https://www.dicle.edu.tr/)     sayfasından     yapılacak     olup,     ayrıca     yazılı     bildirim yapılmayacaktır.   Gerekli   görülmesi   hâlinde   ilanın   her   aşaması   iptal   edilebilir.   Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha  önce  Üniversitemizce  açılmış  herhangi  bir  kadroya  başvurmuş  olup,  başvurusu  halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim  kurumları  tarafından  verilen  “Eğiticilerin  Eğitimi  Sertifikası”na  sahip  olmaları gerekir.  Yükseköğretim  kurumları  dışında  alınan Eğiticilerin Eğitimi  Belgeleri  Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)
Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli,  E.20730  sayılı  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  yazısı  ile  bildirilen  05.04.2023 tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  Kararıyla  Üniversitemize  vermiş  olduğu  atama  izni kontenjanı     dâhilinde     yapılacak     olup,     atama     izni     kontenjanını     aşan     hiçbir     atama gerçekleştirilemeyecektir.
Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olsalar  dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Mensure Tufan dedi ki:

    Hep öğretim üyesi alımı oluyor neden belediye ve valilikler alım yapmıyor